Powrót polskiej gęsi do narodowego jadłospisu

Możliwość komentowania Powrót polskiej gęsi do narodowego jadłospisu została wyłączona Dieta, New, Zdrowie

Eksportowe pierze i puch
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi ( FHPBG), Wróble 37 gm. Kruszwica (Powiat Inowrocławski), jest od 2012 r. partnerem Województwa Kujawsko- Pomorskiego (WK- P) w krajowej i międzynarodowej promocji idei odrodzenia rdzennie polskiego gatunku gęsi.

Nadrzędnym celem Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi jest tworzenie warunków dla rozwoju hodowli gęsi oraz poszukiwanie rozwiązań gospodarczych na rzecz zwiększania podaży gęsiny oraz pierza i puchu. Wielowiekowe tradycje i dobrostan regionu, sprzyjają krajowej i międzynarodowej promocji gęsiny jako produktu lokalnego i reliktu dziedzictwa kulinarnego Nadgopla- mówi twórca Fundacji Andrzej Klonecki.

Kapitał ludzki i potencjał ekologiczny krainy uznawanej za kolebkę polskości, pozwoliły Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi wypracować oryginalny system hodowli, który zapewnia realizację potrzeb behawioralnych i dbałość o dobrostan stada – Hodowcy, współpracując z sektorem badawczo-rozwojowym, wykorzystali naturalne warunki regionu Nadgopla i Kujaw dla stworzenia oryginalnego systemu przyzagrodowego chowu polskiej białej gęsi.

Innowacyjne rozwiązania powstawały w ciągu 37-letniej współpracy specjalistycznego gospodarstwa gęsiarskiego Kloneckich z Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie ( Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej (gm. Janikowo, Powiat Inowrocławski).2
Kujawsko- Pomorskie jest drugim, pod względem towarowości, regionem rolniczym Polski. Efektem twórczego współdziałania Fundacji z samorządem terytorialnym, merytorycznymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego, Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, sektorami: doradczym i odpowiedzialnego społecznie biznesu jest model aktywizacji społeczno- ekonomicznej małych i średnich gospodarstw rolnych.

Fundacja wypracowała oryginalny program aktywizujący środowiska kobiet wiejskich i młodych rolników. Innowacyjny system pozwolił na utworzenie (tylko w regionie Nadgopla) 63 nowych miejsc pracy. W sferze społecznej zmniejszyło się zjawisko wykluczenia społecznego, nastąpiła poprawa warunków i jakości życia mieszkańców nadgoplańskich wsi. W sferze ekonomicznej o 300 proc. zwiększona została podaż mięsa na terenie kraju.

Rozwinął się eksportu pierza i puchu gęsiego na rynki międzynarodowe.1
Od stycznia 2016 r. rozpoczęliśmy nowy jakościowo etap działalności programowej i organizatorskiej- informuje A. Klonecki.

Podczas międzyregionalnej kampanii, Fundacja promuje unikatowe wartości zdrowotne gęsiny oraz ekologiczne walory gęsiego pierza i puchu. W środowiskach rolnictwa, gospodarki żywnościowej, odpowiedzialnego społecznie biznesu, sfery naukowo-badawczej i doradczej, prezentujemy zintegrowaną ofertę, której celem jest na bazie gęsiny – krajowa promocja produktów żywnościowych województwa kujawsko – pomorskiego, spełniających najwyższe standardy zdrowotne.

W przekazie regionalnym i krajowym bazujemy na wynikach wieloletnich badań dr inż. Haliny Bielińskiej i zespołu Państwowego Instytutu Zootechniki w Krakowie, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wlk.(gm. Janikowo) Analizy te uznają gęsinę za skuteczne antidotum na choroby XXI wieku i zmęczenie cywilizacyjne naszych czasów. Te niezwykłe wartości potwierdzone zostały przez ekspertów medycyny regeneracyjnej i sportowej.

Program nowej inicjatywy promocyjnej i edukacyjnej Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi uwzględnia kontekst strategii rozwojowej rodzimego rolnictwa i obszarów wiejskich. Lansujemy gęsinę, uwzględniając kontekst wyzwań PROW na lata 2016-2020.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch regionów Polski, którym Komisja Europejska powierzyła możliwość stosowania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS ). Instrumentarium to inspiruje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego. Dlatego, jako potencjalnych partnerów w realizacji założeń programowych i organizacyjnych gęsinowej kampanii, wskazujemy samorządy terytorialne i Lokalne Grupy Działania(LGD)-informuje prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

LGD jako beneficjenci RLKS, tworzą Lokalne Strefy Rozwoju (LSR). W takim ujęciu Fundacja prezentuje zdrowotne wartości gęsiny i ekologiczne walory pierza czy puchu na obszarze Nadgopla, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Po inauguracji gęsinowej kampanii w Ciechocinku (4-5.06 br.), misja Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi prezentowana była podczas warsztatów i szkoleń w Kruszwicy, Inowrocławiu, Dobrzyniu n.Wisłą, gminie Jeziora wielkie(Pow. Mogileński), Piotrkowie Kuj,, Bydgoszczy i Grucznie( Powiat Swiecki). Zakończenie kampanii, podkreślającej unikatowe walory gęsiny jako mięsa funkcjonalnego, nastąpi podczas wojewódzkiego finału Grand Prix WK-P w biegach długodystansowych, Gniewkowo 06.11.2016 r.

Fundacja promuje podczas kampanii m.in. ideę Kujawskiego Centrum Zdrowej Żywności „Polska Gęś Biała”. Opracowanie to stanowi de facto ofertę Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, której celem jest wykreowanie w centrum Polski innowacyjnej i konkurencyjnej specjalizacji rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz sektorów uzdrowiskowego i ochrony zdrowia.

Według analiz ekspertów Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, ośrodek innowacyjnej wiedzy nt. zdrowej żywności wytwarzanej w oparciu o tradycje rolnictwa i gospodarki żywnościowej, mógłby powstać na Kujawach.

Generalnie – unikatowe wartości zdrowotne mięsa gęsiego oraz ekologiczne walory pierza i puchu traktowane są w sektorze uzdrowiskowym województwa kujawsko – pomorskiego jako rozwiązanie konkurencyjne, zwiększające atrakcyjność oferty kujawskich zdrojowisk (Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec – Zdrój ), w kraju i poza granicami Polski.
Rozwiązanie takie stwarza realną możliwość nawiązania współpracy międzyregionalnej i całych branż na terenie naszego kraju m.in. poprzez partnerów ze Slow Food Polska i En Food Life(zdrowa żywność dla jakości życia).
4
Koncepcja ta spotykała się z dużym zainteresowaniem w Ciechocinku. Partnerzy Fundacji z ośrodka legitymującego się 180-letnią tradycją przyrodolecznictwa, dostrzegają możliwości poszerzenia spektrum oferty uzdrowiskowej o zdrową żywność na bazie gęsiny. Wstępne rozmowy podjęto również w Inowrocławiu. Rozmówcy odwołują się do wielowiekowych chowu przyzagrodowego gęsi w naturalnych warunkach jednego z najczystszych ekologicznie regionów Polski i wykorzystania etosu „spichlerza Polski” na kujawskim czarnoziemie.

D. Maruszak

Comments are closed.