Czy Polacy to na pewno Słowianie?

Comments (1) Historia, Kultura

Zawsze myślałem, że Słowianie to jeden etnos, że my Polacy stanowimy zachodnią część tej całości kulturowej, językowej i genetycznej. Otóż najnowsze odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y‑DNA w listopadzie 2009 roku otworzyło dyskusję nad naszym wspólnym pochodzeniem z resztą Słowian. Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją ziemię od zawsze, od 10 tysięcy lat. Dotąd sądzono, że wszyscy Słowianie pochodzą od qweIndoeuropejczyków (haplogrupa R1a1) i przybyli do Europy ze Wschodu, a na ziemie polskie dotarli z ziem środkowej Ukrainy w V wieku naszej ery. Niemcy uważali ziemie między Odrą a Dniestrem za odwiecznie germańskie, a Polaków za podludzi niższej rasy. Teraz może się okazać, że to Ariowie pochodzą od Polaków, jeśli uczeni odnajdą polską haplogrupę wśród braminów indyjskich. Okaże się wtedy, że na podbój Wschodu wyruszyli z polskich ziem spod świętego dla nich miejsca na Wawelu, gdzie mieści się ich czakram energetyczny. Wśród Polaków indoeuropejska haplogrupa R1a1 występuje u 57 % męskiej populacji, i z której to wyodrębniła się polska haplogrupa R1a1a7 ok. 11 tys. lat temu, a obecnie występuje u 35 % naszych rodaków. Ariowie podbili Indie w II tys. p.n.e., więc łatwo będzie można oddzielić ich haplotypy od wcześniejszych indoeuropejczyków. Ta haplogrupa u pozostałych Słowian występuje z mniejszym natężeniem, a najmniejsze występuje między Zbruczem a Wschodnią Ukrainą, tylko koło Krymu i Centralnej Rosji jest po ok. 10 %. Świadczyć to może tylko o jednym, że Słowianie przybyli do Europy z Hunami jako Biali Hunowie i po rozbiciu Sarmatów i Alanów, a później celtyckich Gotów w IV wieku naszej ery opanowali tereny do Alp i Łaby. Słowianie stali się pogromcami Europy i z werpozostałymi Hunami przyczynili się do zniszczenia Imperium Rzymskiego. Z badań wynika, że Goci nie byli germańskimi plemionami, a wschodnimi Celtami, których część bawarska została zgermanizowana przez Germanów z Północy Niemiec. Dawniej myślano, że Germanie to typowo skandynawska nacja, która nie posiada znacznych dodatków innych narodowości. Okazuje się jednak, że Germanie powstali po zmieszaniu się autochtonów skandynawskich (I1a) z Indoeuropejczykami (R1a1) i Celtami (R1b) w proporcji 40-20-40 %. W Norwegii jest prawie po równo 28 % R1a1 i R1b i 40 % I1a. Z tego wniosek, że nie było żadnych większych ilości germańskich plemion na ziemiach polskich i w marszu na tereny Cesarstwa Rzymskiego. Polska nie została wyludniona po wyjściu Wandali i Alanów w ilości 70 tys. wojów plus dnarodziny z ziem polsko‑panońskich w Sylwestra 406 r. Dzisiaj w Polsce oprócz wymienionych wyżej haplogrup są jeszcze celtycka R1b (16 %), wenedzka I2a (9 %), skandynawska I1a (7 %) i po kilka procent E, J1, J2 i G. Śmiało można powiedzieć, że Polacy to potomkowie Wandali, Słowian, Celtów, Wenedów i małej ilości przybyszów z Afryki, Bliskiego Wschodu i Kaukazu. Czy można mówić, że jesteśmy Słowianami? Chyba tak samo jak Niemcy mówią, że są Germanami. Ciekawe co przyniosą następne odkrycia genetyków i jakie jeszcze tajemnice skrywa nasza europejska historia. Z tego wynika, że od Łużyc po Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę i Zbrucz wszyscyśmy jedna Polaków rodzina.
Wiesław J. Okulus

One Response to Czy Polacy to na pewno Słowianie?

  1. Komentator pisze:

    Należy oddzielić Słowian od przybyłych ze wschodu Hunów. Słowianie występowali na ziemiach obecnej Polski na długo przed okresem Wędrówki Ludów (potwierdzają to badania genetyczne). Ważny jest również fakt, że Hunowie nie docierali na ziemie obecnej Polski (znane są jedynie pojedyncze groby przedstawicieli tych plemion w południowej części kraju, które należy wiązać z wyprawami rozpoznawczymi). Pozdrawiam serdecznie.