„RAPORT: STRATY WOJENNE POLSKI W LATACH 1939-1945. HISTORIA REPARACJI.”

Możliwość komentowania „RAPORT: STRATY WOJENNE POLSKI W LATACH 1939-1945. HISTORIA REPARACJI.” została wyłączona Ludzie

Zbliża się 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej, najkrwawszej w historii świata. Pomimo upływu 74 lat od jej zakończenia, stale powraca problem rozliczenia Niemiec – spadkobiercy politycznego III Rzeszy, za ogromne zniszczenia i straty powstałe podczas cynicznie zaplanowanej i barbarzyńsko przeprowadzonej wojny, szatańskiej gospodarki wojennej i terroru okupanta na polskich ziemiach.

Niewątpliwy wkład Polaków w ostateczne zwycięstwo nad Niemcami, okupiony największymi stratami osobowymi materialnymi, skutkował klęską w staraniach o zadośćuczynienie poniesionych szkód. Było to efektem prowadzonej po wojnie polityki rzekomo przyjaznych nam aliantów (USA, W. Brytania, Francja i ZSRR) oraz przyzwoleniem polskojęzycznych elit politycznych w kraju i na emigracji, skupionych na walce o swoje partykularne interesy.

Na tym tle z uwagą należy obserwować prace podjęte w 2017 r. przez parlamentarny zespół ds. oszacowania wielkości odszkodowań.

Leszek Piecyk

Pełna treść artykułu 18 stron w nr. 50 magazynu „ELITY”!
Dostępny w sprzedaży w sieci salonów EMPiK.

Comments are closed.