Stwórz nową kolekcję twórczości nostalgicznej

Możliwość komentowania Stwórz nową kolekcję twórczości nostalgicznej została wyłączona Kultura, Ludzie, Sztuka

Dlaczego warto zostać kolekcjonerem dzieł Łukasza Milaka-Kalinowskiego?

Obrazy artysty uzyskują obecnie coraz większe uznanie wśród kolekcjonerów. Przez ostatni czas ich ceny wzrosły i prawdopodobnie będą wzrastać przez następne lata. Artysta tworzy w spektrum kierunkowym surrealizmu i realizmu magicznego, o głębokim podłożu mentalnym. Jest to ceniony przez znawców i perspektywiczny nurt malarski. Twórca wszedł również na łono twórczości rzeźbiarskiej, która jest często uzupełnieniem malarstwa. Rozpoczyna z nią swoje pierwsze próby na rynku sztuki. Sprzedaż dzieł artysty odbywa się głównie w sposób bezpośredni. Stawia on na bilateralne kontakty z kolekcjonerami i sympatykami jego twórczości. Współpracuje też z galeriami i domami aukcyjnymi na terenie Polski. Jego obrazy i rzeźby znajdują się w kolekcjach muzealnych, np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Realizmu Magicznego „ Ochorowiczówka” w Wiśle, a także i przede wszystkim kolekcjach prywatnych, polskich i zagranicznych.

Fot. Mariusz Czapelski

Artysta profesjonalny

Urodził się w 1984 roku w Opocznie. To malarz, rzeźbiarz pochodzący z rodziny o tradycjach sztuk plastycznych. Uczeń matki i babki, od których czerpał wrażliwość i warsztat od najmłodszych lat. Absolwent kierunku Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Swoją udokumentowaną twórczość rozpoczął pod koniec lat 90-tych, wyróżniając się i zdobywając nagrody w konkursach i wystawach rysunku dzieci i młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Przez lata wykonywał projekty plastyczne, tj. projektowanie logotypów, ilustratorstwo. Od 2012 roku zajmuje się malarstwem sztalugowym. Stale bierze udział w wielu wystawach krajowych, indywidualnych i zbiorowych.

Fot. Natalia Brzozowicz

Fot. Natalia Brzozowicz

Szanowany człowiek i ceniony twórca

Mieszka i tworzy na pograniczu krainy Pilicy i przedgórza Gór Świętokrzyskich. Jest szanowany przez lokalną społeczność. Został w przeszłości wyróżniony za wkład w jej rozwój i niejednokrotnie doceniony w plebiscytach krajowych i międzynarodowych. Do ostatnich sukcesów należą:

Wyróżnienie – uczestnictwo w wystawie XXII Salon Wielkopolski 2023

MERIT AWARD – plebiscyt “Faces” Art Room Gallery, wrzesień 2023.

TOP 10 plebiscytu na najlepsze prace malarskie roku 2022 Bruxelles Art Vue dla obrazu 1065. Publikacja niniejszej pracy w katalogu i na okładce katalogu – Art Vue Yearly Prize 2022 – Paintings.

TOP 10 plebiscytu na najlepsze prace malarskie zimy 2023 Bruxelles Art Vue dla obrazu 1864. Publikacja niniejszej pracy w katalogu i na okładce katalogu – Art Vue Prize Winter 2023 – Paintings.

TOP 10 plebiscytu na najlepsze prace malarskie wiosny 2023 Bruxelles Art Vue dla obrazu Eksodus. Publikacja niniejszej pracy w katalogu i na okładce katalogu – Art Vue Prize Spring 2023 – Paintings.

List gratulacyjny Wójta Gminy Żarnów (obecnie Burmistrza Miasta), za dorobek w twórczości 2013 – 2022 i utrwalanie wizerunku miasta w działaniach artystycznych.

Fot. Jacek Mójta

Twórczość na kanwie nostalgii

Inspiracje czerpie z literatury, obserwacji otoczenia i muzyki. Stanowią one mentalne podglebie dla jego twórczości i pożywkę dla wyobraźni. Szczególną rolę w procesie tworzenia odgrywa muzyka. Potrafi ona wyzwolić w nim głębokie uczucia, co przekłada się na działania twórcze. Stara się odzwierciedlać elementarne emocje jak ból, strach, namiętność, czy spokój. Poprzez swoje dzieła, pragnie zadawać pytania, zachęcać do przemyśleń. Według niego każdy odbiorca widzi w nich odbicie swojej świadomości. Czyste podobrazie jest niczym Tabula rasa, na której maluje tak, jak rzeźbiarz wyprowadza kształt dłutem z drewnianej deski.

Fot. Jacek Lesiak

W jego twórczości oprócz szeroko rozumianego obrazowania emocji, musi znaleźć się miejsce na sentyment z przeszłości, na nawiązania do korzeni i genealogii. Buduje on odwołania do nas samych, do tego kim byliśmy, jak zmieniała się nasza tkanka indywidualna i społeczna. Nie da się być tu i teraz bez zgłębienia praźródła samego siebie. Świadomość możliwości i ułomności to fundament bycia mocnym rozumowo. Te dość silne często emocje, sentymenty i idee są pożywką dla jego wyobraźni. Dzięki nim wzrasta mentalnie i może tworzyć dalej i dalej, sięgać do niewyczerpanego źródła inspiracji twórczej.

fot. Natalia Brzozowicz

Kontakt dla kolekcjonerów: https://milakart.com/kontakt/

Adres e-mail: milak.kalinowski@gmail.com

Telefon: 604 961 972

Comments are closed.