German Medical Service

Możliwość komentowania German Medical Service została wyłączona Medycyna, Zdrowie

Przedsiębiorstwo medyczne państwa Kostrzewskich – ortopedy i traumatologa doktora Wiesława oraz jego żony Marii, specjalisty od anestezjologii i intensywnej terapii – pod nazwą German Medical Service GmbH powstało w 1991 roku w bardzo symbolicznym dla całego świata okresie, kiedy dzięki polskiemu ruchowi „Solidarności” padały „mury berlińskie”, te rzeczywiste i te mentalne, gdy następowało bratanie się Wschodu z Zachodem. W owym czasie transformacji z ekonomii planowanej do ekonomii rynkowej w krajach Europy Wschodniej zaczęły powstawać nowe wyzwania i możliwości. Cały zachodni świat zauważył możliwość świadczenia nowych usług w krajach byłego bloku Europy Centralno‑Wschodniej, ale była to nie tylko ogromna biznesowa szansa, ale i trudne wyzwanie.

doktor Maria Kostrzewska

doktor Maria Kostrzewska

W tym okresie początku lat dziewięćdziesiątych tysiące firm zachodnioeuropejskich, brytyjskich, amerykańskich postanowiły skorzystać z tej dziejowej szansy, ale co innego wypróbować nową możliwość, a co innego w tym postanowieniu wytrwać. I taki właśnie egzamin czasu zdała firma założona przez państwa Kostrzewskich. Państwo Kostrzewscy są absolwentami Akademii Medycznej w Lublinie, a od 1974 roku mieszkają w Niemczech w Bawarii, gdzie pani doktor Maria Kostrzewska zrobiła specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie w Erlangen. Z dumą stwierdzamy, iż ta niezwykle odważna para polskich lekarzy podjęła w owym czasie bardzo ambitne wyzwanie polegające na udzielaniu pomocy administracyjno‑merytorycznej dla pacjentów z zagranicy. Firma German Medical Service mająca swoją siedzibę w Monachium posiada również sieć biur przedstawicielskich zarówno w Polsce, jak i w krajach zachodnich.  Warto wspomnieć, iż Bawaria dysponuje 80 tysiącami łóżek w szpitalach oraz instytucjach rehabilitacji, mając zaledwie 12,5 mln mieszkańców, co w porównaniu z 40-milionową Polską stanowi aż 50 procent łóżek szpitalnych dostępnych w naszym kraju. Państwo Kostrzewscy, pracując przez wiele lat w szpitalach i klinikach Bawarii, zauważyli, iż pacjenci przyjeżdżający z zagranicy są zagubieni ze względu na brak znajomości języka, nieznajomość zasad działania lokalnej opieki zdrowotnej oraz brak wiedzy o kosztach leczenia. Założona więc została firma German Medical Service GmbH, która pha289000026pozwala zorganizować troskliwą opiekę pacjentom przybywającym z zagranicy od początku do końca procesu leczenia. W razie potrzeby załatwia transfer z lotniska, zamawia hotel, a także zapewnia usługi tłumacza. Aktualnie pracuje w niej 8 lekarzy, których zadaniem jest przetłumaczenie nadesłanej historii choroby pacjenta i wyszukanie najlepszych specjalistów, z którymi wnikliwie konsultują każdy przypadek. Cała procedura trwa zazwyczaj kilka dni, ale gdy sprawa jest pilna, firma jest w stanie w ciągu kilku godzin przyjść z pomocą choremu. Pacjenci po przestudiowaniu w internecie możliwości różnych klinik w wielu krajach świata, często wybierają Bawarię ze względu na kompetencję lekarzy i całego systemu opieki zdrowotnej. Przyjeżdżają tu nie tylko na leczenie, ale również w celach profilaktycznych w  ramach tak zwanego programu „check up”, ażeby zrobić dokładne i wnikliwe badania ogólnego stanu zdrowia, bardzo specjalistyczne testy hormonalne czy testy wykrywające obecność komórek nowotworowych w organizmie. pha289000048Kliniki współpracujące z firmą państwa Kostrzewskich należą do najbardziej renomowanych ośrodków w Europie i na świecie, albowiem dysponują najnowocześniejszym wyposażaniem i kierowane są przez specjalistów o światowej sławie. Są to kliniki uniwersyteckie, publiczne szpitale specjalistyczne oraz prywatne wieloprofilowe kliniki i instytuty naukowe. Techniki medyczne stosowane w leczeniu pacjentów są tak dobierane, aby były najmniej inwazyjne i aby leczenie trwało możliwie krótko. Najczęściej są tam przeprowadzane bardzo specjalistyczne operacje, a kontynuacja leczenia odbywa się w kraju macierzystym pacjenta pod okiem lekarza prowadzącego. Wydawać by się mogło, iż tylko bardzo zamożne osoby mogą sobie pozwolić na leczenie w bawarskich klinikach. Jednak wbrew utartym stereotypom pacjenci korzystający z tych placówek medycznych niekoniecznie muszą pochodzić z bogatych krajów i nie muszą to być osoby zamożne. Statystycznym pacjentem jest właśnie osoba średnio zamożna. Z bogatej literatury, którą przestudiowaliśmy, a która opisuje działalność German Medical Service GmbH, dowiedzieliśmy się na przykład, iż pani doktor Maria Kostrzewska weszła w skład delegacji misji gospodarczej rządu bawarskiego, która w roku 2003 przebywała w Polsce. Celem delegacji rządu bawarskiego było pogłębienie kontaktów gospodarczych z Polską, a pani doktor Kostrzewska reprezentowała sektor usług medycznych Bawarii. Pacjentów z Polski obsługuje specjalnie dla nich powołana w 2000 roku nowa struktura BAYMED Bavarian Medicine Worldwide GmbH „Medica Bawaria”. Pacjent od chwili zgłoszenia chęci leczenia w Niemczech do momentu przekazania go po leczeniu lekarzowi prowadzącemu w Polsce znajduje się pod życzliwą opieką pracowników firmy. Firma ta ma swoją stronęinternetową info@medica‑bavaria. pl telefon – 0048 694 558 094 jak i przedstawiciela w Polsce w osobie pani magister Anny Teresy Trachtenberg, która jest do stałej dyspozycji pacjentów, przyjmując zgłoszenia, informując o procedurach i organizacji leczenia, a także służąc radą i dodając otuchy bezradnym pacjentom, którzy zawiedli się na polskiej służbie zdrowia. Dzwonią do niej ludzi chorzy, po przeczytaniu strony internetowej firmy, a także poleceni przez znajomych, kolegów, byłych pacjentów, którzy wcześniej korzystali z jej pomocy.
Firma państwa Kostrzewskich ma uniwersalny charakter, albowiem poza organizacją leczenia schorzeń takich jak:Wahlleistungsstation_0686 P
• choroby nowotworowe w tym białaczki,
• schorzenia neurologiczne
• choroby układu pokarmowego,
• schorzenia ginekologiczne,
• schorzenia urologiczne,
• choroby wieńcowe, wady serca,
• korekty zaburzeń wzroku, wszczepienia sztucznej soczewki,
• operacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne z angioplastyką i bajpasami włącznie,
• operacje wątroby,
• przeszczepy szpiku kostnego,
• protezy stawów biodrowych i kolanowych,
• operacje guzów jelita grubego i miednicy mniejszej,
• operacje przełyku, płuc.
Firma organizuje pobyty stażystów w klinikach bawarskich dla lekarzy z zagranicy. Działalność organizacji państwa Kostrzewskich na przestrzeni ponad dwudziestu lat spotkała się z wielką aprobatą Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Gospodarki Bawarii. Ministerstwa te dostrzegły w przyjazdach pacjentów zagranicznych ważny obszar działalności gospodarczej dla kraju i to właśnie jest jednym z największych sukcesów doktor Kostrzewskiej. Doktor Kostrzewska współpracowała z władzami landu nad zmianą przepisów, które teraz zezwalają na zatrzymywanie przez szpitale całości wpływów wynikających z przyjmowania zagranicznych pacjentów. Możemy być dumni, iż Akademia Medyczna w Lublinie wykształciła tak bardzo kompetentnych lekarzy, uwrażliwionych na potrzeby cierpiących pacjentów z kraju, w którym kiedyś mieszkali i studiowali.

przedstawiciel w Polsce: pani magister Anna Teresa Trachtenberg
tel. 0048 694 558 094

www.germedserv.com

Comments are closed.