Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Możliwość komentowania Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. została wyłączona New, Technologia, Wydarzenia

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, zaliczanym do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski.

Spółka należy do koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku i potrzeby Sił Zbrojnych RP podjęła decyzję o połączeniu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Nr 4 S.A. w Warszawie.

Zakład posiada 75-letnie doświadczenie w obsłudze, serwisie i modernizacji samolotów wojskowych, w tym myśliwskich oraz transportowych o znacznym zaawansowaniu technologicznym. Warszawska część Zakładu specjalizuje się w obsłudze silników odrzutowych, turbinowych i rozruchowych, a także turbinach napędowych małej mocy.

Połączone Spółki, pod wspólnym szyldem WZL Nr 2 S.A. oferują dziś kompleksowe usługi serwisowe i modernizacyjne obejmujące płatowce i silniki, w ramach formuły one-stop shop. Poza lotnictwem wojskowym, nieustannie rozwijana jest działalność w zakresie lotnictwa cywilnego. W ofercie Spółki znajdują się również systemy bezzałogowych statków powietrznych m.in. system LMS DragonFly.

LOTNICTWO WOJSKOWE
Zakład zapewnia wsparcie techniczne, remonty, naprawy oraz modernizacje samolotów będących na wyposażeniu Polskich Sił Powietrznych takich jak: SU-22, MiG-29, F-16, C-130.
F-16

W zakresie obsługi samolotów F-16 zakład przeprowadza selektywne usunięcie powłok lakierniczych metodą PMB (Plastic Media Blasting). Ponadto odnawiana jest powłoka lakiernicza samolotu w systemie Have Glass II.
Jest to specjalna powłoka wpływająca na zmniejszenie skutecznej powierzchni odbicia (Radar Cross Section), a w ostatnim czasie firma rozpoczęła obsługi okresowe Phase Inspection.

Zakład realizuje także remonty agregatów podwozia, hydrauliki, osprzętu elektrycznego oraz awioniki
C-130

Hercules C-130

Od 2010 roku Zakład realizuje umowy na serwisowanie samolotu C-130, natomiast od 2015 roku wykonuje Obsługę Główną PDM (Programmed Depot Maintenance). Wszystkie samoloty C-130E Hercules będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, a jest ich obecnie pięć serwisowane są w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. Spółka posiada certyfikat na wykonywanie Obsługi PDM wydany przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych. PDM jest najszerszą w swoim zakresie obsługą realizowaną na tego typu samolotach. Z uwagi na eksploatację Herculesa C-130 według stanu technicznego, w zakres prac wchodzą: weryfikacja, przeglądy oraz naprawy struktury płatowca, systemów płatowca, systemów awioniczno-elektrycznych oraz zespołów napędowych. posiadają niezbędny personel, wyposażenie i infrastrukturę do wykonywania naprawy, obsługi okresowej oraz obsługi głównej samolotu C-130.

Centrum testowania silników odrzutowych
WZL Nr 2 S.A. posiadają dwa stanowiska prób silników, dzięki którym możliwe jest prowadzenie prób produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz regulacyjnych napędów lotniczych po naprawach i remontach, zarówno statków powietrznych wojskowych jak i cywilnych.

Malarnia wojskowa
Zakład wykonuje usługi malarskie w zakresie nakładania powłok lakierniczych na samoloty wojskowe: Su-22, MiG-29, F-16 oraz C-130 specjalnymi farbami do malowania maskującego, rekomendowanymi przez producentów samolotów, malowania sprzętu lotniskowo-hangarowego, malowania pojazdów wielkogabarytowych, malowania konstrukcji różnego typu.

DRAGONFLY
Mając świadomość rosnących wymagań ze strony sił zbrojnych w ramach Centrum Kompetencyjnego Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A WZL NR 2 S.A. odpowiada na potrzeby rynku, w dynamicznie rozwijającym się segmencie Systemów Amunicji Krążącej oraz Bezzałogowych Statków Powietrznych, wykorzystując odpowiednie środki, niezbędne zaplecze produkcyjne oraz doświadczone kadry inżynierskie.

System DragonFly otwiera nową linię systemów amunicji krążącej (SAK) opartej na platformie BSP o przeznaczeniu militarnym, coraz chętniej i częściej stosowanym przez wojska różnych państw na współczesnych polach walki. Może być użytkowany jako samodzielny system lub przenoszony bądź przewożony przez pododdział wojsk lądowych lub specjalnych.

LOTNICTWO CYWILNE

www.wzlcivilaviation.com

Obsługa liniowa i bazowa

Serwis techniczny statków powietrznych realizowany jest w dwóch hangarach. Pierwszy z nich to obiekt, na który składa się hala przeznaczona do obsługi samolotów pasażerskich i transportowych, a także nowoczesna malarnia. Drugi hangar to inwestycja ukończona w 2020 roku, której powierzchnia umożliwia jednoczesną obsługę dwóch samolotów typu Embraer 170/190 lub ATR-42/72.

Usługi realizowane są dla następujących samolotów:

  • ATR 42/72,
  • BOEING 737 CL/NG,
  • BOMBARDIER DHC-8 (Q400),
  • EMBRAER 170/190.
Fot. Mikolaj Kuras

Malarnia cywilna
Podczas procesów nakładania powłok stosowane są różnego rodzaju aplikacje (high solid, base coat, clear coat). Oprócz nakładania powłoki lakierniczej istnieje również możliwość odświeżenia wnętrza samolotu.

Hangar wyposażony jest w nowoczesne systemy grzewcze, nawilżania, wentylacyjne oraz oświetleniowe. W malarni wykonywane jest malowanie kadłubów, usterzenia oraz komponentów samolotu. Oprócz malowania Zakład oferuje zmianę szaty graficznej poprzez naklejenie folii samoprzylepnych w dowolnych formatach.
Hangar przystosowany jest także do usuwania powłok lakierniczych metodą chemiczną lub mechaniczną.

Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus i Diamond
Od roku 2010 WZL Nr 2 S.A. są Autoryzowanym Centrum Serwisowym samolotów typu Cirrus, a od 2018 roku także Autoryzowanym Centrum Serwisowym samolotów typu Diamond. W serwisie wykonywane są obsługi po 50 lub 100 godzinach nalotu i roczne, natomiast pozostałe naprawy zgodnie z zatwierdzeniem lub po uzgodnieniu z producentem i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. W serwisie można dokonać zakupu części i akcesoriów do samolotów typu Cirrus i Diamond. Pracownicy ACS zostali przeszkoleni przez producentów samolotów i uzyskali certyfikaty niezbędne do ich obsługi serwisowej.

WZL Nr 2 S.A. FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. skutecznie realizują koncepcję CSR, według której budują strategię uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Dostrzegamy problemy otoczenia i reagujemy na jego potrzeby. Zwracamy uwagę na ciągłe polepszanie relacji, nie tylko z naszymi klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, a także lokalną społecznością. Podejmujemy szereg działań prospołecznych i proekologicznych prowadzonych równorzędnie z działalnością biznesową naszego zakładu. Pomagamy nie tylko tam, gdzie jesteśmy – lokalnie: Bydgoszcz, Warszawa, ale również poza wspieramy między innymi akcje mające na celu pomoc potrzebującym rodakom poza granicami kraju. „

WZL Nr 2 S.A. rozwija działalności dodatkowe, prowadzony jest hotel z restauracją, która jest rozpoznawalna lokalnie. Ponadto jako pierwsza spółka z Grupy Kapitałowej PGZ uruchomiła przy zakładach swój żłobek pod nazwą „Smyki Awioniki”, mogą uczęszczać do niego nie tylko dzieci pracowników.

Spółka zakłada prowadzenie szeregu prac badawczo – rozwojowych, mających na celu rozszerzenie obszaru działalności podstawowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i podwyższenie jakości świadczonych usług oraz wdrożenie nowych produktów i kierunków rozwoju. W tym celu współpracuje między innymi z uczelniami wyższymi, które posiadają potencjał innowacyjno-biznesowy.

Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów
Klienci WZL Nr 2 S.A. mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, oddanych do ich dyspozycji, najwyższej klasy specjalistów, konstruktorów i doradców technicznych. Aby zagwarantować naszym klientom najwyższy poziom i fachowość obsługi, pracownicy WZL Nr 2 S.A. systematycznie, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą wiedzę zawodową, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Oprócz potencjału technologicznego na wysoką jakość usług oferowanych przez WZL Nr 2 S.A. przekładają się umiejętności wysoko kwalifikowanej kadry. Spółka zatrudnia grupę inżynieryjną technologów i konstruktorów wspomagającą bieżącą produkcję oraz wdrażającą cały segment nowych uruchomień.

Nasze możliwości
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. posiadają ogromny potencjał rozwojowy, który starają się zrealizować poprzez nieustanne inwestycje w nowe technologie, infrastrukturę techniczną oraz nowych pracowników, a także nowe podejście do zarządzania biznesem i tożsamością firmy. Wszystko po to by poszerzyć wachlarz usług na rynki wojskowe i cywilne, zarówno w kraju jak i zagranicą. Te działania mają zapewnić firmie utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.

Comments are closed.