Lesznowola

Możliwość komentowania Lesznowola została wyłączona Miasta, New

W sercu Mazowsza

Lesznowola jest gminą wiejską położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy
Zrównoważony rozwoju gminy jest tu wartością nadrzędną. Samorząd umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością, zarówno w polityce społecznej jak i gospodarczej.

Urbanistyka na 5+

Gmina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km2, mieszka tu ponad 30 tyś. mieszkańców.

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

Jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce Samorząd Gminy Lesznowola uchwalił miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla prawie całego obszaru gminy. Brak miejscowych planów zagospodarowania to bolączka wielu gmin – w Lesznowoli zostały uchwalone pod koniec lat 90. Od samego początku plany były dostępne w domenie publicznej – przez Internet, co umożliwiało podejmowanie decyzji przez potencjalnych inwestorów i przyszłych mieszkańców bez konieczności wizyty w urzędzie. Te wszystkie działania wciąż procentują. Na przestrzeni lat Lesznowola z gminy typowo rolniczej przekształciła się w prężną gminę o charakterze mieszkaniowo-usługowym, gdzie jak grzyby po deszczu wyrastają nowe, eleganckie osiedla mieszkaniowe a przedsiębiorcy lokują swoje biznesy. W Lesznowoli działalność gospodarczą prowadzi ponad 5 tysięcy firm. Jest to ewenement w skali kraju, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i charakter gminy. Lesznowola to z pewnością dobry adres dla inwestorów.

Jeną z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości w gminie jest Zamienie

Magnes dla biznesu

Na terenie gminy nie brakuje dużych spółek prawa handlowego, znanych w kraju i za granicą, jak i niewielkich, rodzinnych firm, które skutecznie rozwijają swój potencjał. Jednym z naszych znaków rozpoznawczych jest Wólka Kosowska, gdzie zlokalizowane jest azjatyckie centrum handlowe. „Handlową” historię Wólki Kosowskiej zapoczątkowała w latach 90. chińska firma GD Poland. Dziś azjatyckie centrum handlowe w Wólce Kosowskiej to olbrzymie, największe w Europie Środkowo-Wschodniej, centrum hurtowe, które zaopatruje detalistów z całego kraju oraz państw sąsiednich – Czech, Litwy czy Ukrainy. Oprócz chińskich firm działalność prowadzą tam również firmy tureckie, wietnamskie i polskie. W 2009 r magazyn biznesowy Forbes umieścił Lesznowolę na pierwszym miejscu w rankingu miejscowości najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Sukces ten został powtórzony w kolejnych latach – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest Wójtem Lesznowoli od 1998 roku

Klucz do sukcesu

Od wielu lat Samorząd Gminy Lesznowola realizuje przemyślaną politykę gospodarczą, wyrażającą się w stabilnej polityce podatkowej oraz odpowiedzialnej realizacji infrastruktury technicznej. Na przestrzeni lat Gmina zrealizowała wiele znaczących inwestycji, zarówno z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, budowy dróg jak i infrastruktury społecznej. Trudno je wszystkie wymienić. Katalog zadań inwestycyjnych, który każdego roku realizuje Samorząd Gminy Lesznowola jest naprawdę duży. Lesznowola jest w całości pokryta siecią wodociągów, a na początku przyszłego roku zakończy się także proces kanalizacji całej gminy. Infrastruktura społeczna, zwłaszcza baza edukacyjna i sportowa, również jest systematycznie rozbudowywana. Wydatki na gminną oświatę to największa część lesznowolskiego budżetu. Te wszystkie działania procentują. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, zawsze powtarza, że największą wartością Gminy Lesznowola są ludzie. To właśnie aspiracjom, kreatywności i aktywności mieszkańców, liderów lokalnych, radnych i sołtysów kolejnych kadencji, zawdzięczamy obecną pozycję – podkreśla pani Wójt.

 

Osiedle mieszkaniowe w Lesznowoli

Comments are closed.