Patriotyzm gospodarczy

Możliwość komentowania Patriotyzm gospodarczy została wyłączona Mira Modelska-Creech, New, Wydarzenia

Patriotyzm gospodarczy jest myślowym i działaniowym odruchem
bezwarunkowym każdego kto ma ojczyznę, a co za tym idzie świadomość narodową.

Ponieważ zawsze mniejsze kraje odwołują się do autorytetu większych
to i ja wspomnę prezydenta Trumpa, który w tej chwili składa w Kongresie nowe propozycje prawa podatkowego sprowadzające się do zwiększenia opodatkowania dla firm amerykańskich działających na przykład w Chinach, czy też Indiach. Jeśli firmy te powrócą do USA będą miały zapewnione zwolnienia podatkowe. To tak w największym skrócie. Na pewno skorzysta z tego wiele przedsiębiorstw, co spowoduje zapotrzebowanie na nowych pracowników na rynku krajowym, to zaś odbuduje klasę średnią, filar każdego państwa. Amerykańska klasa średnia przeżywała i przeżywa w dalszym ciągu wielką zapaść spowodowaną globalizmem.

W Polsce nie mamy tego problemu, albowiem bardzo znikomy procent naszych przedsiębiorców działa za granicą. W Polsce mamy inny problem. Jesteśmy zalani obcym towarem od żywności po wyroby tekstylne, nie mówiąc o wyrobach technicznych, chemicznych i elektronicznych. Dlatego, w naszym społeczeństwie bardzo ważnym jest wykształtowanie postawy kupowania produktów rodzimych i dopiero w przypadku nie istnienia produktu rodzimego, nabywania produktu obcego.

Każdy polski produkt, to uprzedmiotowiona praca Polaka, a więc naszego obywatela, zaś każdy produkt zagraniczny to uprzedmiotowiona praca obywateli innych krajów, jakie by one nie były. Zyski z produktów polskich trafiają do naszych kieszeni, zyski z produktów obcych trafiają do kieszeni obcych.

Państwo, kwestie patriotyzmu gospodarczego mogą regulować podatkami, przykładem czego może być prezydent Trump i nie tylko.
Zaś obywatel indywidualny, patriotyzm gospodarczy może uprawiać za pośrednictwem tego, co i jak nabywa.

Zwykle przemysł obronny, a szczególnie jego najnowsze osiągnięcia zarezerwowane są dla rządu danego kraju i objęte są tajemnicą wojskową lub techniczną. Sprzedaje się zwykle to co jest z tzw. demobilu, a więc wycofane z aktualnego uzbrojenia danej armii.

Innymi newralgicznymi przemysłami jest przemysł farmaceutyczny i żywieniowy. Oba te przemysły to przemysły życia i śmierci i najlepiej jeżeli rząd danego państwa może je kontrolować.

W systemie gospodarki rynkowej, rynek to swoiste pole walki, ale za razem jest to wielkie dobrodziejstwo i okno wystawowe postępu technicznego, nauki, najnowszych technologii i osiągnięć ludzkości, chodzi tu tylko o utrzymanie acquilibrium, czyli balansu pomiędzy naszymi interesami jako państwa i narodu, a interesami innych i to właśnie jest przedmiotem polityki państwa i zachowań nas wszystkich jako obywateli.

 

dr. Mira Modelska-Creech
University of Georgetown

Comments are closed.