Mokate – Pracodawca Godny Zaufania

Możliwość komentowania Mokate – Pracodawca Godny Zaufania została wyłączona Bez kategorii, New, Wydarzenia

Mokate, jako firma rodzinna, od lat prowadzi politykę nastawioną na pracowników. Jest znanym i cenionym pracodawcą, w zakładach firmy pracują często całe rodziny. Dbałość o załogę została niedawno po raz kolejny doceniona. Otóż Mokate zdobyło tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” organizowany jest od 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencję Impressarium. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i socjalnej.

Pod koniec lutego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie ogłoszono wyniki VII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. W konkursie nagrodzono firmy, które wyróżniają się odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi polityką pracowniczą i socjalną. Wśród sześciu laureatów znalazło się Mokate SA, które otrzymało nagrodę w kategorii „programy stażowe” za tworzenie szans rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy.

„Nagroda dla Mokate jest m.in. efektem wieloletniej współpracy Mokate z uczelniami wyższymi” – twierdzi Pani Sylwia Mokrysz, Prokurent Mokate SA. „W zakres tej współpracy wchodzi m.in. wymiana doświadczeń, które umożliwiają modyfikację programów nauczania pod kątem lepszego dopasowania do rynku pracy. Nasza firma we współpracy z uczelniami wyższymi organizuje również konkursy dla studentów – w zakresie zarządzania, marketingu czy wzornictwa przemysłowego. Umożliwia odbywanie w zakładach Grupy Mokate płatnych staży studenckich.”
Doskonały przykładem takie współpracy jest udział Pani Sylwii Mokrysz w pracach Rady Pracodawców przy Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewi­cza. Dzięki praktycznym doświadczeniom i wskazówkom Rady, uczelnia ta ulepsza swój program naucza­nia. Również ludzie biznesu zasiadający w Radzie często korzystają z po­mysłów najlepszych studentów.

Nagrody „Pracodawca Godny Zaufania” przyznała Kapituła w składzie: Centrum im. Adama Smitha, Instytutu Biznesu, Instytutu Libertatis, Instytut Staszica, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Szkoła Główna Handlowa, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Obradom przewodniczyli organizatorzy konkursu, przedstawiciele: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencji Impressarium. Patronatu honorowego wydarzeniu udzieliły: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pod koniec 2016 roku Mokate otrzymało nagrodę „Najlepszy pracodawca województwa śląskiego” przyznawaną przez redakcję portalu branżowego PulsHR.pl.

Comments are closed.